0

Интернационален Картичен Систем - КаСис АД Скопје работа

објавува оглас за eCommerce engineer + Call Center operator

Огласот е завршен!

Позиции:   

2

Локација:   

Скопје

Следбеници
4

Детали за работна позиција - ИНЖЕНЕР НА СИСТЕМ ЗА е-ТРГОВИЈА: Образование • Факултет за информатички науки и компјутерско ининженерство / Електротехнички факултет и информациски технологии Опис на работно место и одговорности: • Подготовка, инсталирање и тестирање на нови системи • Администрација на апликации • Мониторирање на комуникациски интерфејси • Администрирање на канали на плаќања и веб сервис • Анализа на податоци • Изработка на кориснички упатства и технички спецификации • Познавање на работа со база на податоци и дизајн на ИТ Системи Способност: • Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи • Тимски дух, позитивен став и однесување • Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови • Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето • Висок личен интегритет, деловен и професионален однос • Познавање на англиски јазик читање и пишување • Работно искуство поврзано со картично работење ќе биде земено како предност • Познавање на SQL/SQL Plus ќе биде земено како предност • Сертификати од завршени специјализирани курсеви и обуки ќе бидат земени како предност -------------------------------------------------------------------------- Детали за работна позиција - ТЕХНИЧАР ЗА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ • Техничарот за помош на корисниците во КаСис е личност која знае трпеливо да комуницира на највисоко ниво и е исклучиво способен за тимска работа. • Образованието кое го има стекнато е најмалку средна стручна подготовка – техничко образование е предност. • Личност која на работата под притисок и справувањето со повеќе работи во исто време, гледа како на предизвик. • Одговорна личност, чија точност и разбирливост во работењето ќе бидат високо ценети во рамките на компанијата. • Нашиот иден Техничар го владее англискиот јазик (читање и пишување), и не се двоуми да се впушти во жива конверзација на англиски јазик. Со кои дневни обврски ќе се соочи нашиот нов Техничар во Дежурниот Центар на КаСис? • Комуникација со банки (детали за трансакции, промена на статус и дневни лимити на картички, проверка на состојби на сметки, информации за задржани картички, итн.); • Комуникација со клиенти (итни блокади на картички, проверки за одобрени/одбиени трансакции, консултации при проблеми или манипулации при картичното работење); • Комуникација со трговци (проверка при рекламација во реализирањето на трансакцијата на нивниот терминал); • Вршење мониторинг

Потребни вештини:

Тимска работа


Огласот е завршен!

Дали имате некое прашање?

Поставете прашање
Интернационален Картичен Систем - КаСис АД Скопје

CaSys International provides operational maintenance of card processing, development and i...

Локација: Скопје


Отвори профил