ЕВН Македонија

Електротехника ·  Лазар Личеноски бр.11 Скопје

Вебсајт
Опис

Нашите вработени претставуваат наш најзначаен ресурс. ЕВН Македонија е компанија со амбициозни цели за чие исполнување се потребни одговорни и иновативни луѓе подготвени на нови предизвици кои преку примена на своите идеи и знаења ќе бидат ориентирани кон остварување на поставените задачи и заеднички цели. Компанијата на своите вработени им нуди можности за обука, дообука, личен развој, стекнување нови искуства и напредок во кариерата во исклучително пријатна атмосфера со изразен натпреварувачки и тимски дух. Вашиот успех е и наш успех, бидете дел од ЕВН Македонија!


Одговорно лице

Дарко Марчевски

Телефон

+389 72 931 224


Препораки
Најавете се како работобарател за да напишете препорака.