ЕНЕРГО СИСТЕМ ДОО Скопје

Машинско инженерство ·  број на вработени: над 50 ·  Булевар Србија бр. 2 Скопје

Вебсајт
Опис

Енерго Систем е приватна фирма основана во 1993 година. Активностите на Енерго Систем може да се поделат во четири групи: проектирање и инженеринг, продажба на опрема за термотехнички инсталации и опрема за водовод и канализација, сервисирање на опрема и производство на канали за вентилација.


Одговорно лице

Јасмина Михаилова

Телефон

075328318


Препораки
Најавете се како работобарател за пристап до оваа секција.