Nexrow

ИТ, Телекомуникации ·  број на вработени: 1-10 ·  ул. Томаки Димитровски 37а, Битола Битола

Вебсајт
Опис

Nexrow е компанија која се занимава со консултантски услуги за надворешни компании главно на проекти поврзани со инфраструктура. Оваа компанија нуди целосни DevOps решенија, дизајнирање на Cloud архитектура како и поддршка за Site Reliability проекти.


Одговорно лице

Илче Беделовски

Телефон

+389 78 286 241


Препораки
Најавете се како работобарател за пристап до оваа секција.