VFP AD Skopje

Опис

ВФП АД Скопје е лидер на пазарот на животни осигурувања во Република Македонија. Друштвото има над 90 брокери, а воедно во 2017 година има најзначајно учество во вкупно направените полиси за животно осигурување во Република Македонија.


Одговорно лице

Нема информација

Телефон

+389 75 427 799


Препораки
Најавете се како работобарател за да напишете препорака.