Најави се

Вашата е-маил адреса не е верифицирана, ве молиме проверете го вашиот мејл

Here was a photo

Име Презиме

Јас сум Алекс Горбачев студент на Факултетот за Информатички и комуникациски технологии во Битола. Учам на смерот ИНКИ- Инофрматички науки и комуникациско инжинерство.

Контакт телефон:


Активни огласи
за практиканство

Препораки

Година на студии
Нема
Универзитет
Нема
Факултет
Нема
Град
Нема
Позиција
Нема
За жал сеуште немате препораки
Побарај препорака
Промените се успешно направени