0

Ицс Груп Доо Скопје работа

објавува оглас за Сервисер на прецизни направи и опрема

Искуство над 2 години.

Огласот е завршен!

Позиции:   

2

Локација:   

Скопје

Следбеници
0

СЕРВИСЕР за сервисирање клима уреди, топлотни пумпи и VRV системи Цел на работното место: Сервисирање на клима уреди, топлотни пумпи, VRV системи и опрема од прeмиум брендот DAIKIN, работа на објекти на одржување на системите за греење и ладење, пуштање на опремата во работа и сл. Квалификации: Со искуство • Најмалку 3 години искуство работа како сервисер за клима уреди, топлотни пумпи, VRV и HVAC системите • Диплома од средно стручно образование • Одлично познавање на системите за климатизација, топлотни пумпи, VRV и HVAC • Поседување на возачка дозвола Б категорија и активен возач • Познавање на MS Office пакетот Без искуство • Предиспозиции за работа со фреонски инсталации и струјни електрични инсталации /работа на терен • Желба за учење и развој и надградување на знаењето Вештини/ способности: • Способност за работа со фреонски инсталации и струјни електрични инсталации. • Способност да установи дефект и причина за истиот • Способност да толкува шеми и работни планови • Одлични пишани и вербални способности за двонасочна комуникација Клучни лични карактеристики: Прецизности и точност во работењето, педантност, уредност, лична одговорност. Ние нудиме: • Конкурентна плата и дополнителни квартални бонуси според учинокот и постигнатите резултати • Дополнително приватно здравствено осигурување • Работно време од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот • Програми за професионален развој, посета на обуки и семинари • Работа со најквалитетните брендови Работната позиција е во Скопје. Сите заинтересирани кандидати своето CV може да го испратат на следнава e-mail адреса [] (со назнака за работно место Сервисер)

Потребни вештини:

Тимска работа


Огласот е завршен!

Дали имате некое прашање?

Поставете прашање
Ицс Груп Доо Скопје

Компанијата нема ставено опис


Отвори профил