Добредојдовте на Бинтерн!

Ние сме онлајн платформа која ќе ве поврзе со над 5000 регистрирани
компании за пракса и идно вработување. Наша визија е да најдете компанија
за пракса и да стекнете практични вештини и да постанете професионалци!

Ајде заедно да постанеме професионалци


Регистрирај се

― Пронајдете пракса во компанија што ја препорачуваат.
― Ќе ви помогнеме да станете професионалци!

Добредојдовте на Бинтерн!

Ние сме онлајн платформа која ќе ве поврзе со над 5000 регистрирани компании за пракса и идно вработување. Наша визија е да најдете компанија за пракса и да стекнете практични вештини и да постанете професионалци!

Ајде заедно да постанеме професионалци

Регистрирај се

― Пронајдете пракса во компанија што ја препорачуваат.
― Ќе ви помогнеме да станете професионалци!