Научи повеќе

Информативни видеа околу употребата на платформата Бинтерн.

За компании

1. Како да регистрирам компанија?

Пушти го овај сегмент. (00 : 03)

2. Како да објавам оглас на платформата?

Пушти го овај сегмент. (00 : 56)

3. Како да пребарувам студенти?

Пушти го овај сегмент. (02 : 27)

За студенти

1. Како да креирам кориснички профил?

Пушти го овај сегмент. (00 : 04)

2. Како да аплицирам на огласи на Бинтерн?

Пушти го овај сегмент. (01 : 03)

За повеќе прашања, контактирајте нѐ.