Сите новорегистрирани компании добиваат 1 бесплатен оглас.

Ценовник 2024

Основен


Компаниски профил


1 оглас


Времетрање: 10 денови


Маркетинг на
социјални медиуми


Добивање на апликации


Цена: 3100 денари

Стандарден


Компаниски профил


1 оглас


Времетрање: 1 месец


Маркетинг на
социјални медиуми


Добивање на апликации


База со кандидати


Покана на оглас


Цена: 7500 денари

Премиум


За дополнителни услуги и барања ве молиме обратете се на contact@bintern.com или закажете состанок.


*Сите цени се со вклучено ДДВ